Roket Şavası Sakız Adası

Roket Şavası


Gösterim: 9090

Sakız Adası’nın önemli bir bölgesi olan Vrodados’ta, Paskalya’nın son günü, İsa’nın dirilişi kutlamaları, Agios Markos (Aziz Markos) ve Panagia (Meryem Ana) Eritiani kiliselerinden, karşılıklı olarak atılan, binlerce roketle yapılır her yıl.

Bu kutlama, gelenek haline gelmiş bir kutlamadır. Yıllar önce, her iki kiliseye mensup çocukların, rekabet nedeniyle, birbirlerine sapan taşı atarak başlattıkları çekişme, ileriki yıllarda, Paskalya zamanında, büyüklerin de katılması sonucu, sapanların yerini, kiliselerin avlularına yerleştirilen, toplarla yapılan atışlar almıştır. Bu durum yıllarca, böyle, top atışlı kutlamalarla devam etmiştir. Nitekim, 1889 yılında yapılan top atışlarında, tehlikeli durumlar yaşanmış, adaya hakim olan Osmanlı’lar, kiliselerdeki top atışlarını yaşaklamış ve topları kaldırmışlardır. Fakat, kilise mensupları, bu geleneği devam ettirmenin, daha ılımlı çözümlerini aramış ve sonunda, roket atışlarının uygun olacağı düşünülmüş.

Paskalya zamanında ateşlenecek olan roketlerin, üretimine başlamışlardır. Bu roketleri, kendi atölyelerinde, el ile hazırlamışlar ve Paskalya’da İsa’nın dirilişinden sonra, kiliselere yakın boş arazilerden, çok tehlike oluşturmayacak şekilde, yönlerini Agios Markos’un ve Panagia Eritiani’nin saat kulelerini hedef alacak şekilde özel olarak ayarlamışlardır. Panagia Eritiani kilisesi, zemin olarak Agios Markos kilisesinden, daha alçak olduğundan, daha kolay bir hedef sayılmaktadır Şavas alanında. Büyük Cumartesi Gününün akşamı, önceden hazırlanmış ve yan yana zemine, belirli bir açıyla yerleştirilen roketleri, ‘’Hristos Anesti‘’ Hazreti İsa dirildi, sesini duyar duymaz, birbiri ardına ateşlemeye başlarlar.

Ateşlenen fişekler, büyük bir hızla ve ışık saçarak, havada, gerçekten görülmeye değer, bir manzara oluştururlar. İsa’nın dirilişi, büyük bir ihtişamla kutlanır özellikle saat 23:30 -24:00 sıraları, eşsiz ve çok yoğun roket atışlarını, kaçırmamalısınız.

Designed By Michalis Simiakakis