Sakız Adası


Gösterim: 4626

Doğal Sakızın Adası

Sakız Ada’sı, doğal sakızın ve Homer’in adasıdır. Bu ada, doğal güzellikleri, iklimi, masmavi suları, temiz havası, zengin tarihi, ovalarda ve dağlık alanlarda kurulmuş çok sayıda köyleri ile ziyaretçilerini cezbediyor. Eğer bir gün, bu adayı ziyaret ederseniz, anlayacaksınız, niçin eski Yunanlılar Sakız Adası için ‘’Sakız’da yaşam, mutluluk ve yemek’’ demişler. Bu da bize gösteriyor ki, Sakızlılar eski yıllardan beri, nasıl iyi vakit geçireceklerini çok iyi biliyorlardı. Ne zaman adadan, bir tatil veya iş için ayrılmak zorunda kalırlarsa, mutlaka, en kısa zamanda geri dönmek istemişlerdir.

Ziyaretçilerin, Sakız Adası hakkındaki intibaları:

Bu ada hakkında, çok güzel şeyler söyleniyor. Bir gün adayı ziyaret ederseniz, ada hakkında söylenen tüm bu güzel sözlerin, gerçekten doğru olduğunu anlayacaksınız. Güzel sahiller, Kampos Bölgesi’nin zengin taş malikaneleri ve Mesta ortaçağ köyünün, geleneksel taş evleri. Sakızlılar, güzel ve iyi vakit geçirmeyi, çok iyi biliyorlar. Kuzey Sakız Adası, Volissos ve Anavatos köyleri ile, çok görkemli bir yer.

Marıa K.

Sakız Adası, adaların içinden en güzeli. İnsanları çok asil ve misafirperver. Doğal güzellikleri harika. Öyle düşünüyorum ki, Allah bu adayı kutsamış. Çünkü doğal sakız bir mucize gibi, sadece bu adada yetişiyor!!!

Katerina X.

Bence, Sakız Adası rüya gibi, mutlaka görmelisiniz! Sakız Adası, güzel çevresi, iyi insanları ve korunmuş gelenek görenekleri ile, özel bir ada. Haydi arkadaşlar, gelecek randevumuz, Sakız Adası’nda olsun!

Georgios M.

Sakız Adası... Zengin evleriyle ünlü, güzel ve doğal bir ada. Ayrıca, tertemiz yeşil ve mavi suları, iyi ulaşımı, herbirinde başka bir güzellik olan sahilleri ile de, çok çekici. Sakız Adası’na Paskalya için hiç geldiniz mi? Eğer gelmediyseniz, mutlaka gelin ve Vrondados Bölgesindeki Epos Daği’na çıkın. Oradan, iki kilise arasından yapılan, bu güzel roket savaşını seyredin. Bu gelenek, tüm Yunanistan’da yalnız bu adada görebileceğiniz, eşsiz ve görülmeye değer bir gelenektir. Siz de seyrettikten sonra, eminim ki unutmayacaksınız! Sakız Adası burada ve sizleri bekliyor. Ben de, kısa bir süre sonra, dışarıdaki görevimi tamamlayınca, Ada’ma dönmeyi, dört gözle bekliyorum.

Georgios X.

Sakız Adası, yalnızca tatil amaçlı değil, her daim yaşamak için, Ege Denizi’nin en güzel adası. Burada yaşayan insanları tanıma ve konuşma fırsatı bulursanız, hissediyorsunuz ki, sanki siz de, onların içinden birisiniz. Samimiyet ve sıcaklık, size bunu anlatıyor. Ayrıca insanları dürüst, çalışkan, ve dans etmekten ve eğlenceden çok hoşlanıyorlar.

Monica A.

Etimoloji - Mitoloji

Sakız Adası'nın adı hakkında, bir çok rivayet bulunmaktadır. İlk olarak, Sakız Adası'nda yaşadığı söylenen ünlü şair Homer'e göre, adanın geçmisi Yunanlılardan çok önceydi ve adanın adı da ''Hios'' veya Heos'tu. İkinci rivayete göre ''Hios'' adını, Sakız Adası'nın ilk İyon kralı İnopiona'nın kızı olan Hioni'den almıştır. Bir başka rivayete göre ise, ''Hios'', tanrıçalardan olan, Poseydon veya Okeanos'un oğlunun adıydı. Hios adındaki bu çocuk doğduğu zaman, çok kar yağdığı için, çocuğa yunancada ''kar'' anlamında olan, kökeni Hioni'den gelen, ''Hios'' adı verilmiştir. Dördüncü olarak, Yunan tarihçi ve çoğrafyacı olan İsidoros'a göre ise, Suriyeliler, sakız maddesi (ürünü) için, ''Hios'' adını kullanmışlardır. Son olarak da, adanın diğer bir adı ise, "Ariusa"ydı. Bu ad, özel bir pınar ağacı cinsidir.

Tarih Öncesi ve Antik Çağlar

Sakız Adası'nın farklı yerlerinde, örneğin güneyde Emporios ve kuzeyde Agio Galas bölgesinde, birçok kazılar yapılmıştır. Bu kazılar, bize kanıtlıyor ki, Sakız Adası'nda, Neolitik çağda ve Bakır çağında (M.Ö. 6.000-2.000) yaşayanlar vardı. M.Ö. 1.100 - 1.000 arasında, adaya ilk ayak basan İyonyalılar olmuştur ve o zamandan beri, Sakız Adası'ndan başka, Samos Adası ve Mikrasya'nın (Küçükasya'nın), on ayrı şehrine daha ulaşmışlar ve İyon'un Dodekapolis'ini (Oniki Şehri) kurmuşlardır. Antik çağlarda, Sakız Adası, en önemli şehirlerden biri sayılıyordu. Nüfusu 60 - 80.000 arasındaydı ve aynı zamanda, büyük bir deniz kuvvetine sahipti. Kuzey Mısır'da ve Rusya'da, Sakız Adası'na ait olan, amphora adında, iki kulplu tarihi bir testi bulunmuştur. Aynı zamanda, Sakız Adası'nda, Ariusios adında, özel ve kaliteli bir şarap üretiliyordu. Sakız Adası, bu şarabı ihraç eden, büyük bir ihracat merkezi haline gelmişti.

Cenevizliler Dönemi (M.S. 1346-1566)

Cenevizliler, M.S. 1346 yılında, Sakız Adası'nı işgal etmişlerdir. Cenevizliler, çağın en kuvvetli medeniyetlerinden sayılıyordu. Öyle ki, iki yüz yıl içinde, adanın birçok yönden gelişmesini sağlamışlar ve burada, Maona adında, bir deniz ve ekonomi şirketi kurmuşlardı. Bu şirket, sakız ticareti yapan, bir tekel şirketiydi. Adada, Cenevizliler döneminde, hem ortaçağ köyleri yeniden yapılandırılmış (mimarisi oluşturulmuş), hem de Kampos bölgesinde, yönetimdeki ailelere ait, birçok büyük taş malikane, Cenova mimarisi kullanılarak, inşa edilmiştir.

1912'den - Bugüne kadar.

1912 yılında Sakız Adası, Yunanistan hakimiyetine girmiştir. Daha sonra, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'ndan etkilenmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nda 1940 yılında, Sakızlılar, Almanlara karşı savaşmış, 1944 yılında da, Alman işgalinden kurtulmuştur.

Sakız Adası΄nın Doğal Sakızı

Sakız ürünü, tüm dünyada, sadece Sakız Adası’nın güneyinde yetişir. Özel bir ağaçtan elde edilen, bir maddedir. Sakız’ın güneyinde, sakız yetiştiriciliği yapılan köylere de, Sakız Köyleri adı verilir.

Homer

Homer, ünlü ve eski bir Yunanlı şairdir. Bazılarına göre, Homer’in doğum yeri İzmir,bazılarına göre ise Sakız Adası’dır. Rivayetlere göre Homer kördür. En ünlü yazıtları da, İlyada ve Odisia’dır.

Roket Savası

Roket Savaşı, Osmanlılar döneminde, Paskalya zamanında yapılmaya başlanmış, günümüze kadar uzanan bir gelenektir. Sakız Adası’nda, Aziz Markos ve Panagia (Meryem Ana) Eritiani Kiliseleri arasında, her yıl yapılan roket atışlarını görmeye, yerli ve yabancı birçok turist gelmektedir.

Laleler

Sakız Adası’nda, daha çok güney doğuda, kendiliğinden her yıl Mart ayında çıkan, doğal laleleri görebilirsiniz. Bu laleleri, Hollandalılar Sakız Adası’ndan alıp Hollanda’ya götürmüşler ve tüm dünyaya yaymıslardır.

Ortaçag Köyleri

Sakız Adası’nın güneyinde Pirgi, Olimpi ve Mesta ortaçağ köyleri bulunmaktadır. Bu köylerin mimari özelliği, taş ve birer kale köy olmalarıdır. Aynı zamanda bu yapılar, eski zamanlarda, korsan saldırılarından korunma amaçlı oluşturulmuş, sağlam yapılı taş yapılardır.

Orkideler

Bütün Avrupa’da, ikiyüz elli değisik tür orkide bulunmaktadır. Bu değişik orkide türlerinden, doksaniki adedi, Sakız Adası’nda yetişmektedir. Adanın doğası, oldukça zengindir. Özellikle ilkbahar aylarında, doğal bitkiler ve güzellikler, sizi oldukça cezbedebilir.

 

Designed By Michalis Simiakakis