Sakız Merkezi Yunanistan

Sakız Adası’nın Merkezi


Gösterim: 7235

Sakız Adası’nın Merkezi

Sakız Adası, antik Sakız’ın sınırlarıyla, aynı bölgede inşa edilmiştir. Birçok arkeolojik buluntular bize gösteriyor ki, burada, antik zamanlarda, ilk yaşayanlar İonlardı. Son antik dönemde, eski Sakız’da büyük bir liman, tiyatro ve kilise yer almaktaydı. Bu şehir, kuruluşundan günümüze kadar, aynı şekilde, adanın yönetim, ekonomik ve sosyal merkezi konumunda olmaya devam etmiştir. Günümüzde, şehirde, refah ve huzurlu bir dönem yaşanmaktadır. Adanın sakinleri denizcilik (aynı zamanda Sakız Adası bir çok armatörün doğum yeridir), balıkçılık veya tarım ile uğraşmaktadırlar. Son yıllarda, adanın tarihi ve doğal güzelliği sayesinde, turızm çok ilerlemiştir. Adayı hem Yunan, hem de yabancı turistler, yaz ve kış ayları süresince, sık sık ziyaret etmektedirler. Size, adanın görülmeğe değer, bir çok yerini, ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz.

Sakız Adası’nın Kalesi

Sakız Adası’nın Kalesi, şehrin en güzel, görülmeğe değer tarihi bir yeridir. Günümüzde, Yunanistan’da, çok az kalede insanlar yaşamakta. Kalenin ilk şekli, Bizans döneminde oluşturulmuştur. O yıllarda, yönetim merkezi olarak, bu kale inşa edilmiştir. Daha sonra, Cenevizli’ler egemenliğine geçince, daha modern bir şekle büründürülmüştür. Rönesans mimarlığının bir örneğidir. Eski zamanda, Sakız Adası’nın Kalesi’nin, çevresinde dokuz kulesi ve, uzun bir hendeği bulunmaktaydı. Kulelerin çoğu, hala ayaktadır. Bu dokuz kulenin mimarlığı değişiktir. Çünkü, farklı dönemlerde inşa edilmişlerdir. Kalenin, merkezi yolunda, Bayraklı Camii ve Aziz Georgios kilisesi yükselmekte . Yolunuza devam ederek, ileride kuzeydoğuda, Osmalı’lardan kalmış, bir hamam topluluğu görebilirsiniz. Hala, restorasyon çalışmaları devam etmektedir.

Bu hamamlar, Osmanlı Mimari yapısı olan, kubbelerden oluşmaktadır. Zeno Kulesi de aynı yerdedir. Bu Kule, 1694 yılında, Osmanlı hakimiyeti döneminde, Cenevizli’lerin mimarisinden etkilenilerek yapılmıştır. Aynı zamanda kalenin içinde, görülmeğe değer, başka yerler de bulunmaktadır. Osmanlı yönetiminde görev alan, önemli kişilerin mezarlarının olduğu, bir Osmanlı mezarlığı ve eskiden Cenevizli ünlü bir ailenin evi olan, şu anda, müze olarak kullanılan, İustiniani Müzesi. Bu bina, 15. yüzyılda inşa edilmiş ve günümüzde restore edilmiştir. İustiniani Müzesi’nin içinde; Hristiyanlığın ilk dönemlerine ait bir mozaik, Bizans duvar resimleri, Bizans sonrası ikonlar ve ağaç heykeller yer alıyor. Ayrıca, yine kale içinde, yarım bodrum katı yüksekliğinde, bir su deposu ve Kria Vrisi Çesmesi de yer alıyor. Sakız Adası’nın limanının girişinde, kale surlarının bir parçası olan, Burci adında küçük bir koruma hisarı bulunmaktaydı. Günümüzde, Burci Hisarı yıkık haldedir.

Melek Paşa Çesmesi

1768 yılında, Melek Paşa tarafından yaptırılan, Osmanlı’lar dönemine ait, Melek Paşa Çesmesi hakkında, bir çok gezginci, güzel sözler yazmışlardır. Çesmenin bulunduğu yer; meydana yakın, Belediye Parkı’nın karşısında bulunan, kuzey Sakız yolunun başındadır. Aynı noktadan yine, yol levhalarını dikkate alarak, iç Sakız’a giden yolu da kolaylıkla alabilirsiniz.

Vunakiu Meydanı

Eski zamanlarda, bu meydanın yerinde, Vunaki tepesi bulunuyordu. O zamandan beri, aynı adı korumuştur. Antik zamanlarda, şehrin limanı, Vunakiu Meydanı’na kadar uzanıyordu. Bizans ve Cenevizli’ler döneminde, meydanın adı Foru (Verginin) ve Eboriu (Ticaretin) Meydanı’ydı. Osmanlı döneminde ise, meydanın adı, Kılıç Meyanı olarak geçmekte ve Osmanlı askerlerinin, eğitim yapmak için toplandıkları, bir meydan özelliğini taşımaktaydı. Zaman geçtikçe bu meydan, çok değişikliğe uğramıştır.

Fakat, meydandaki mermerden yapılmış, Osmanlı’lar zamanından kalmış, iki adet çesme, günümüzde hala korunmaktadır. Meydandaki birinci çesme, Mecidiye Camii’nin karşısında yer alan, 1900’lü yıllarda, Abdülhamit’in Padişah oluşunun 25. sene devriyesinde, onun anısına yaptırılmıştır. İkinci çesme ise, yine belediye binasından sonra yer alan, Melek Paşa Çesmesidir

Belediye Parkı

Sakız’ın merkezinde, Vunakiu Meydanı’nın yanında, yemyeşil ve çok güzel bir Belediye Parkı bulunmakta, Bu park, 1912 yılından sonra yapılmıştır. Parkın içinden geçerken ziyaretçiler, denizci Kanaris ve adanın başka önemli kişilerinin heykellerini görebilirler. Yine park içinde şadırvanlar, bir çocuk parkı ve oyun alanı, yer almakta. Yaz aylarında, bu parkta, Tarım Turizm Fuarı düzenlenmektedir. Sakız Adası’nın üreticileri ve tüccarlarının, esnaflarının ürünleri, bu fuarda misafirlere sergilenmektedir.

Aynı zamanda ziyaretçiler, Sakız Adası’nın özel tatlarını, deneme imkanına sahip olmaktadırlar.

Bizans Müzesi (Mecidiye Camii)

Bu müze, 19. yüzyılda Osmanlı’lar zamanında yapılmış olan, Mecidiye Camii’nin binasında kurulmuştur. Merkezde, tam meydanda yer almaktadır. Bu müzenin içinde, Hiristiyanlığın ilk yıllarından, Bizans dönemine kadar olan, eşyalar ve ikonlar sergilenmekte.

Sakız Adası’nın Denizcilik Müzesi

Sakız Adası’nın Denizcilik Müzesi, Sakız’ın merkezine yakın bir yerde, 19. yüzyılda inşa edilmiş, bir Yunan malikanesinde yer almakta. Bu müzede, Sakız’da, geçmişten günümüze, denizciliğin ve ticaretin yol aldığı süreç, hem fotoğraflarla, hem de maketlerle bizlere anlatılmakta ve sergilenmekte. Arkeoloji Müzesi Bu müzede, tarih öncesi ve antik çağlardan kalmış, birçok eser yer almakta. Seramikler, heykeller, tarihi kalıntılar, yazıtlar, altından ve bakırdan yapılmış ev ve süs eşyaları, müzenin en değerli parçalarıdır

Aplotaria Çarsısı

Aplotaria, sermek anlamına gelmektedir. Eski zamanda bu çarşıda, ipek ve benzeri kumaşlar, yere serilerek satışa sunuluyordu. İşte, çarşı, adını buradan almakta. Aplotaria yolu, şehrin merkezinde bulunmaktadır. 16. yüzyıldan kalmış bir çarşı yoludur. Eski zamanda ve hala günümüzde, ticaret merkezinin, önemli bir yerini oluşturmakta. Bir çok dükkanın olduğu, güzel bir pazar yeri konumundadır. Bu yolda, 19. ve 20.yüzyıllardan kalmış, çok eski malikaneler yer almaktadır

 

Designed By Michalis Simiakakis